StarWords

FAQ (Ofte stilte spørsmål)

 

Hvorfor bør jeg vurdere å delta i studien?

Det å involvere foreldre og barn i prosjekter som vårt er nødvendig for å utvide kunnskapen om språkutvikling, også hos tospråklige barn, og følgelig for å forbedre prosedyrene for diagnostisering og for å kunne hjelpe barn som har en språkutvikling som er annerledes enn den vanlige. Imidlertid ønsker vi at hver familie som deltar i prosjektet skal få noe igjen for innsatsen sin. Derfor henviser vi deg til podcaster og populære artikler skrevet av forskere. Fra disse kan du lære mer om hva vitenskapelig forskning sier om utviklingen hos små barn, også andre deler enn den språklige utviklingen.

 

Hvor kan jeg finne podcaster og artikler om barns utvikling?

Lenker til alt materiale finner du under "Kunnskap" -fanen.

 

Jeg har to barn i alderen 0⎼24 måneder. Kan jeg legge inn ord fra begge barna i appen?

Ja! I appen kan du legge til så mange barn som du har, forutsatt at de er i alderen 0⎼24 måneder. Barn kan legges til ved å klikke på "Profil" i bunnmenyen. Når du legger inn barns ord, er det viktig å sjekke hvilket barns profil du skriver inn ordet i. Du vil også bli bedt om å legge inn informasjon for begge barna, f.eks. om tidlig utvikling eller språkmiljø.

 

Hvorfor ser dere etter barn i alderen 0-24 måneder?

Vi har satt oss fore å undersøke den tidlige språkutviklingen hos barn. For å oppnå dette ønsker vi å samle inn data om barn som ennå ikke har begynt, bare har begynt, eller nylig har begynt å snakke. Foreldre til barn som ennå ikke produserer ord vil kunne svare på ulike spørsmål om barnets utvikling, f.eks. om pludring og kryping, og kan skrive inn barnets første ord akkurat når de begynner å dukke opp. Dessuten vil foreldre til barn som allerede snakker, eller kanskje til og med sier ganske mye, også kunne skrive inn barnas første setninger.

 

Er appen bare tiltenkt foreldre til polsktalende, polsk-engelsktalende og polsk-norsktalende barn?

Appen er opprinnelig blitt opprettet for familier som hovedsakelig bruker polsk, eller som snakker polsk og engelsk eller polsk og norsk, men vi har tilpasset den til behovene til familier som snakker andre språk, og til flerspråklige familier med forskjellige språksammensetninger.

 

Hvorfor bør jeg godta å motta varsler fra appen?

Appen bruker varsler for å minne deg på å regelmessig legge inn barnets ord. Dessuten vil noen av spørsmålene våre om ditt barns utvikling bli sendt til deg i form av varsler.

 

Skal jeg legge inn hvert ord kun en gang, eller skal jeg legge det inn på nytt for hver gang barnet mitt bruker det?

Legg inn hvert ord kun en gang! Hvis barnet ditt f.eks. nettopp har begynt å si ordet "voff-voff", trenger du bare å legge inn ordet "voff-voff" en gang i appen. Dessuten vil appen informere deg om at ordet allerede er lagt inn hvis du skulle prøve å legge det inn på nytt.

 

Inntil nylig pleide barnet mitt å si "voff-voff" for hund, men nå sier barnet "hund". Hvordan skal jeg skrive det i appen?

Ordene som barna sier, forandrer seg dynamisk! Etter at du har lagt inn barnets ord (f.eks. "voff-voff"), kommer vi senere til å spørre deg om barnet ditt fortsatt bruker ordet. Du vil kunne velge mellom "ja", "ja, men det har endret seg noe" eller "nei". Etter å ha valgt "ja, men det har endret seg noe" vil du kunne redigere formen eller betydningen av ordet. Husk at barnets ord kan endre form (f.eks. kan det bli mer som den voksne varianten, f.eks. "hund") eller betydning (f.eks. kan "voff-voff" tidligere ha betydd alle firbente dyr, men nå har betydningen begrenset seg til hunder).

 

Barnet mitt snakket allerede mye da vi ble med på prosjektet. Må jeg legge inn alle ordene barnet mitt har brukt til nå, sammen med omtrentlige datoer for når de ble brukt for første gang?

Applikasjonen er designet for å legge inn nye ord over tid.. Hvis du begynner å bruke appen på et tidspunkt der barnet ditt allerede bruker mange ord, trenger du ikke å legge disse inn i appen. Skriv gjerne inn nye ord eller setninger når de brukes for første gang. Men hvis du har tid, og ønsker å fullføre barnets ord i ettertid, er du også velkommen til å gjøre det. Datoen for første bruk av ordet kan nemlig settes tilbake i tid, og du kan bruke en omtrentlig dato.

 

Alternativet "Legg til en ekstra bruker": hvorfor skulle jeg invitere noen andre til å legge inn barnets ord?

Du vil kanskje at den andre forelderen skal hjelpe deg med å legge inn barnets nye ord. Du kan også invitere besteforeldre, en barnepasser eller en lærer til å legge inn barnets ord. Dette er spesielt viktig hvis de bruker et annet språk med barnet enn det du bruker. Det er viktig å legge til brukere som har hyppig kontakt med barnet, og som faktisk kan legge til noe nytt eller viktig. Du kan legge til opptil tre personer som legger til barnets nye ord. Hvis du ombestemmer deg, kan du når som helst slette de ekstra brukerne.

 

Kan den ekstra brukeren, som f.eks. en barnepasser eller lærer, se all informasjonen om barnet mitt?

Nei, den ekstra brukeren som har roller som barnevakt, barnepasser, eller lærer, ser kun barnets navn og ordene de selv legger inn. De ser verken ordene som du eller den andre forelderen legger inn, eller svarene dine i spørreskjemaer. Foreldrene kan på sin side se ordene som er skrevet inn av andre brukere.

 

Hva menes med "barnets språk" - hva skal jeg skrive inn der?

Her mener vi språket eller språkene som barnet har regelmessig kontakt med. Dette kan for eksempel være språket eller språkene barnet hører hjemme (f.eks. språket eller språkene foreldre eller søsken snakker til barnet) eller fra besteforeldre, barnepassere og andre omsorgspersoner som regelmessig passer på barnet. Det kan også være språket eller språkene som brukes i barnehagen eller lekegruppen mesteparten av tiden. Det er viktig at det her menes språk som noen faktisk snakker til barnet på. Det holder ikke at barnet ser på tegneserier eller noen ganger leser en bok på dette språket.

 

Hva er et nyord? Hvordan er en nyord forskjellig fra andre ord?

Et oppfunnet ord eller nyord, også kalt en neologisme, er et ord skapt av barnet. Barnet kan ikke ha hørt ordet før, fordi det ikke eksisterer i et standardspråk. Barn finner ofte opp sine egne ord, f.eks. "hoppoline" for trampoline (dannet av verbet "å hoppe"). Noen ganger kan de oppfunnede ordene være helt nye og ikke relatert til det virkelige ordet, f.eks. "bela" for eple. Foreldre er kanskje ikke sikre på om barnet deres faktisk har laget et nytt ord, eller bare endret fonetisk form ved for eksempel det å kalle en banan for "nan". Slike endrede ord, som noen ganger er langtfra standardformene, kan også behandles som oppfunnede ord eller nyord.

 

Jeg kan legge inn en "flerordsytring" i appen. Mener dere komplette setninger?

Vi mener alle barnets ytringer som består av mer enn ett ord, som f.eks. "meg bil", "mamma her". Mer komplekse setninger, som f.eks. "Jeg ga ikke Jonas en kattepus", er også flerordsytringer, men noen av barnets første ytringer bestående av to eller tre ord, er kanskje ikke komplette setninger i en grammatisk forstand, som f.eks. "meg bil".

 

Barnet mitt forvrenger ord. Barnet snakker f.eks. på en ikke-grammatisk måte, eller endrer på en lyd. Skal jeg legge inn ordet slik det blir sagt av barnet, eller skal jeg legge inn den "korrekte" versjonen av ordet?

Her er det veldig viktig at du legger inn barnets ord nøyaktig slik de høres ut. I "Betydning" -feltet skriver du imidlertid inn den "korrekte" versjonen, slik at vi kan forstå hva ordet betyr.

 

I tillegg til å be oss legge inn ord, stiller dere en rekke andre spørsmål om f.eks. adresse, foreldres utdanning, barnets tidlige utvikling (f.eks. fødselsvekt) og om antall barn som bor i samme husstand. Hvorfor trenger dere all denne informasjonen som ikke er direkte knyttet til ord?

All denne informasjonen lar oss bedre forstå innvirkningen barnets miljø har på språkutviklingen. Data som adresse gir oss informasjon om hvilke regioner av et gitt land brukerne våre er i, og om vi har klart å nå store deler av et gitt land med studien. Andre faktorer som barnets tidlige utvikling, foreldres utdanning, om barnet har søsken (inkludert stesøsken), eller til og med søvnmønster eller amming, kan potensielt påvirke barns språkutvikling. Vi ønsker å undersøke disse ulike faktorene så nøye som mulig for å avgjøre om, og eventuelt hvor mye, disse påvirker språkutviklingen til både én- og tospråklige barn. Takket være denne kunnskapen vil vi kunne utarbeide spesifikke anbefalinger til foreldre og praktikere for hvordan man kan støtte barns språkutvikling.

 

Hva vil skje med informasjonen som er samlet inn under studien?

Studien er konfidensiell, og de innsamlede dataene vil kun bli brukt til vitenskapelige formål. Vi sørger for full konfidensialitet rundt de innsamlede dataene, og dataene lagres på servere lokalisert i EU. Resultatene vil alltid bli presentert samlet, f.eks. i vitenskapelige artikler eller i presentasjoner. Vi distribuerer ikke personopplysninger til tredjeparter. Kontaktinformasjonen din, som f.eks. din e-postadresse, lar oss kommunisere med deg under gjennomføringen av prosjektet. Den vil være konfidensiell, og vil ikke bli brukt uten ditt samtykke. Hele teksten om samtykke og om GDPR-klausulen er her.

Kan jeg trekke meg fra studien?

Det er mulig å trekke seg fra studien når som helst uten at det får noen konsekvenser for deg, og du trenger ikke oppgi noen begrunnelse. Hvis du trekker deg fra prosjektet, vil du kunne slette dataene som er lagt inn i appen, og dermed slette dataene også fra prosjektdatabasen. Ved å slette dataene vil ikke dataene du har oppgitt i appen, lenger være tilgjengelige for deg i appen, og heller ikke for oss i prosjektdatabasen.

 

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt? Skriv til oss!

projekt.starwords@psych.uw.edu.pl