Personvernerklæring for
forskningsprosjektet PolkaNorski

 
 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan PolkaNorski-prosjektet samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen er utarbeidet slik at du kan være trygg på at PolkaNorski-prosjektet behandler personopplysninger på en etisk og juridisk forsvarlig måte.

 

Hvilke personopplysninger behandles og om hvem?

Prosjektet samler inn data fra foreldre til flerspråklige polsk-norske barn og majoritetsspråklige norske og polske enspråklige barn i alderen 0–5 år og polsk-norske foreldre som venter barn i tillegg til barna selv. I noen tilfeller samler vi også inn personopplysninger fra barnas barnehagepersonale.

I prosjektet behandles personopplysninger om foreldre og barn samt fra tredjeparter: medforeldre, søsken og besteforeldre.

Personopplysninger som behandles om foreldre og barn er navn, bosted, e-postadresser, adresser, telefonnumre, alder, fødselsdato og fødselssted, utdanning, dato for flytting fra Polen til Norge hvis relevant, lydopptak og noen helsemessige forhold: medisinske tilstander, komplikasjoner ved fødsel, historie med problemer med hørsel, allergier eller sykdommer, problemer med læring eller med språk, kognitive evner.

Personopplysninger som behandles om barnehagepersonale er navn og e-postadresser.

Personopplysninger som behandles om tredjeparter er mulige språkproblemer.

Vi innhenter også navn og adresse til barn i aldersgrupper som er relevante fra Folkeregisteret. Disse opplysningene blir behandlet sikkert etter Folkeregisterets regler, og slettes rett etter at vi har sendt ut invitasjon til å delta i studien.

 

Utleveres informasjonen til tredjeparter?

Dataene vil kun bli analysert på gruppenivå, og utelukkende av forskerne. Dataene vil ikke bli utlevert til tredjeparter. Ingen bortsett fra forskerne vil ha resultatene av tester eller eksperimenter fra enkeltbarn: ikke foreldre, ikke lærere, ikke barnehager, ikke barnevernet og ingen andre institusjoner i Norge eller Polen.

 

Hvordan er informasjonen sikret?

PolkaNorskis interne kontrollsystem sikrer at personopplysninger ivaretas i henhold til personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) og retningslinjene til Universitetet i Warszawa, OsloMet og Universitetet i Oslo. Systemet inneholder regler og rutiner for hvordan personopplysninger behandles, og omfatter blant annet hvordan de sikres, hvem som har tilgang til dataene og om de kan utleveres til andre.

 

Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger?

Formålet med databehandlingen er å kontakte deltakere (f.eks. for å avtale et møte) og å undersøke sammenhengen mellom barns språklige og kognitive ferdigheter på den ene siden, og det språklige, kulturelle og pedagogiske miljøet de vokser opp i på den andre. 

 

Hva er grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Det rettslige grunnlaget for behandling av generelle kategorier av personopplysninger er samtykke gitt av den registrerte, jfr. Personvernsforordningen (GDPR) art. 6.1 a).

Det rettslige grunnlaget for behandling av spesielle kategorier av personopplysninger er uttrykkelig samtykke gitt av den registrerte, jfr. art. 9.2 a), jfr. personopplysningsloven § 10, jfr. § 9 (2).

 

Hvor er informasjonen hentet fra?

PolkaNorski-prosjektet samler inn data gjennom nettbaserte spørreskjemaer og ved å teste barn på nettbrett mens de tar opp lyd på diktafoner eller gjennom opptakstjenesten i Nettskjema. I en av studiene tar vi også opp video av deltakerne.

 

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Dataene blir anonymisert innen utgangen av 2026.

 

Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig:

Navn: Ewa Haman, professor ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Warszawa

E-post: ewa.haman@psych.uw.edu.pl

Telefon: (+48)225549774

 

Navn: Nina Gram Garmann, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

E-post: nina.garmann@oslomet.no

Telefon: +47 67 23 70 21

 

Navn: Franziska Köder, forsker og laboratoriesjef ved MultiLing, Universitetet i Oslo

E-post: franziska.koder@iln.uio.no

Telefon: +47 22844289

 

Kontaktinformasjon til personvernombudene:

Navn: Dominik Ferenc, personvernombudet ved Universitetet i Warszawa

E-post: iod@adm.uw.edu.plNavn: Ingrid Jacobsen, personvernombud i OsloMet

E-post: ingrid.jacobsen@oslomet.no

Telefon: Kontor: +47 67 23 55 34

 

Navn: Roger Markgraf-Bye, personvernombud ved Universitetet i Oslo

E-post: personvernombud@uio.no, roger.markgraf-bye@admin.uio.no

Telefon: +47 90822826

 

Navn: Personverntjenester, SIKT

E-post: personverntjenester@sikt.no

Telefon: +47 73 98 40 40