MULTILADA

PolkaNorski


 

Mål for prosjektet


 

Prosjektet skal undersøke forholdet mellom barns språkferdigheter, kunnskap om verden og det språklige, kulturelle og pedagogiske miljøet de vokser opp i. Vi følger flerspråklige polsk-norske barn og majoritetsspråklige norsktalende og polsktalende barn i alderen 2-6 år gjennom fire underprosjekter.

For å studere språkutviklingen hos énspråklige og flerspråklige barn, kommer vi til å sammenligne tre språkgrupper: to énspråklige grupper: polsk og norsk, og én tospråklig gruppe. Vi følger forløpet i språkutviklingen deres fra de er 2 år til de når slutten av førskolealder. Vi kommer til å undersøke den nevrale grunnlaget for ordprosessering hos barn. Vi skal også studere forholdet mellom den kulturelle konteksten barna vokser opp i, deres språklige evner, og kunnskap om naturen. Videre kommer vi til å undersøke om det er mulig å effektivt støtte foreldre som venter barn, i å skape et optimalt miljø for flerspråklig språkutvikling.

 


Hvorfor er dette viktig?

På grunn av migrasjon vokser stadig flere barn i Europa opp i flerspråklige og flerkulturelle sammenhenger og tilegner seg dermed mer enn ett språk. Derfor er spørsmål om flerspråklighet og måter vi kan støtte flerspråklig utvikling før barn begynner med formell utdanning spesielt viktige nå. Prosjektet vårt kommer til å fokusere på barn av polske innvandrere i Norge, som utgjør en stor innvandrergruppe i landet. Studiene vil gi en omfattende beskrivelse av énspråklig og flerspråklig utvikling hos barn både når det gjelder språkutvikling, tilegnelse av kunnskap knyttet til naturen, det nevrale grunnlaget for ordprosessering, og foreldrenes tanker om sitt barns språkutvikling. Prosjektet vil fokusere på å finne variasjonen for hva som er typisk språkutvikling hos flerspråklige barn, og vil bidra til å utvikle bedre metoder for å diagnostisere av mulige språkforstyrrelser. Videre kan studiene hjelpe til med å lage retningslinjer for støtte av tidlig flerspråklig språkutvikling, både i familien og i utdanningssammenheng.

 

Detaljert prosjektinformasjon

Prosjektkoordinatorer: prof. Ewa Haman (Universitetet i Warszawa) og prof. Nina Gram Garmann (OsloMet ⎼ storbyuniversitetet og MultiLing, Universitetet i Oslo)

1.10.2020-31.03.2024
prof. Ewa Haman
Katarzyna Bajkowska
dr Anna Duszyk-Bogrodzka
dr Agnieszka Dynak
Natalia Falkiewicz
Ewelina Fryzowska
dr Ewa Komorowska
dr Grzegorz Krajewski
Magdalena Krysztofiak
dr Itziar Lozano Sánchez
dr Magdalena Łuniewska
Wiktoria Ogonowska
dr Andrzej Tarłowski
prof. Przemysław Tomalski (IP PAN)
prof. Nina Gram Garmann (OsloMet & MultiLing, UiO)
Ewelina Baj (OsloMet)
dr Ingeborg Sophie Bjønness Ribu (MultiLing, UiO)
dr Pernille Hansen (Inland Norway University of Applied Sciences & MultiLing, UiO)
dr Anna Sara Hexeberg Romøren (OsloMet & MultiLing, UiO)
Elizabeth Holm (OsloMet)
Katarzyna Kaniuk (OsloMet)
Svitlana Kharkevich (OsloMet)
dr Jolanta Kilanowska (OsloMet)
dr Franziska Köder (MultiLing, UiO)
Karolina Krupa-Gaweł (OsloMet)
Paulina Kudyba (OsloMet)
Lisa Laumann (OsloMet)
Cecilie Rummelhoff (MultiLing, UiO)
dr Mari Sandbakken (OsloMet)
Marta Stasiukiewicz
dr Monika Stąpor (OsloMet)
Ayla Fjeld Skorpen (OsloMet)
Eirik Tengesdal (OsloMet)
dr Michelle White (MultiLing, UiO)

Hva er nytt?

 • 14.03.2024

  Vi holdt en avslutningskonferanse for prosjektet PolkaNorski:
  Polish, Norwegian or both: attempts at large-scale studies on language and cognitive development. Findings and challenges.
  Programmet for konferansen finner du her.
 • 5-9.02.2024

  Vi tilbrakte kreativ tid i Chęciny, der vi arbeidet med prosjektpublikasjoner under et skriveverksted. Se bildene våre på Instagram eller Facebook.
 • 19.12.2023

  Gratulerer! Katarzyna Bajkowska forsvarte sin masteroppgave:
  Developing a Questionnaire on Parents’ Knowledge and Beliefs about Language Development and Bilingualism!
 • 25-27.11.2023

  Agnieszka Dynak and Magdalena Krysztofiak presenterte prosjektet vårt på MPaL-konferansen i Nijmegen i Nederland.
 • 23-24.11.2023

  Natalia Falkiewicz, Ewelina Fryzowska og Wiktoria Ogonowska presenterte prosjektet vårt på NeuroCog 2023-konferansen i Brussel.

Hvordan ser testingen ut?

Prosjektet vårt inkluderer fire underprosjekter, noe som betyr at vi gjennomfører fire forskjellige studier. De samme deltakerne bestående av foreldre og/eller barn kan delta i mer enn en studie.

I det første underprosjektet vil foreldre til barn i alderen 24-35 måneder bli bedt om å fylle ut foreldrerapporteringsskjemaer (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, CDI). I CDI-spørreskjemaene gir foreldrene informasjon om ordforrådet barnet forstår og produserer. CDI er utarbeidet i et nett-format, og vil bli tilgjengelig gjennom mobilappen som er utviklet til StarWords-prosjektet. I appen vil foreldrene også bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer om barnets språkmiljø og om språk som barnet hører rundt seg regelmessig. Mer informasjon om søknaden finner du her. Ordforrådet til barn i alderen 3⎼5 år vil bli vurdert ved hjelp av ordforrådstesten Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT). CLT består av fire oppgaver som måler både produksjon og forståelse av substantiver og verb. I prosjektet kjøres CLT-evalueringen ved hjelp av et program som barn kan bruke på et nettbrett eller en PC. Studien vil muliggjøre gruppesammenligning mellom énspråklige og flerspråklige barn, samt en longitudinell studie av språkutviklingens forløp i disse gruppene. Prosjektet vil også resultere i én- og flerspråklige normer for begge verktøy.

 

 

Målet med det andre underprosjektet er å sammenligne ordprosessering hos én- og flerspråklige barn. Her kommer vi til å invitere toåringer til undersøkelser av hjernens respons på kjente ord ved hjelp av EEG og øyesporingsprogrammer (eye tracking), for å vurdere hvilke ord barnet har kjennskap til. Ett år senere vil vi, ved hjelp av en ordforrådstest, undersøke om resultatene fra eksperimentet kan forutsi språkutviklinga deres. 

 

I den tredje underprosjektet skal vi også innlemme dataene som ble samlet inn under CLT-studien. Vi kommer til å vurdere barns generelle kognitive funksjoner og vi vil be foreldrene om å fylle ut spørreskjemaer om familiens verdier og praksis knyttet til barnets utvikling av begreper og dets interesser. Barnehagelærere vil også bli intervjuet ved hjelp av spesielt utformede spørreskjemaer om språklig mangfold og kunnskap om verden i barnehagen. Oppgavene om kunnskap om verden, som er ment for barn, vil bli presentert i et spillformat og kjøres på appen vi har utviklet for prosjektet. Senere vil de samme barna delta i en oppfølgingsstudie for å undersøke utviklingen av deres kunnskap om verden.

 

I det fjerde underprosjektet skal vi arrangere et workshop på nett for vordende polske foreldre som bor i Norge. I løpet av workshopen vil foreldrene få muligheten til å diskutere og å lære om ulike aspekter ved omsorg for spedbarn og små barn. Familiene vil deretter bli fulgt opp med tanke på kognitiv utvikling og språkutvikling hos barna til de fyller to år, ved hjelp av appen utviklet for StarWords-prosjektet. I tillegg vil foreldre bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer både om barnets språkmiljø, og om deres egne tanker om barnets utvikling. Studien vil også ta sikte på å lage retningslinjer for foreldre til flerspråklige barn, med tanke på deres tidlige utvikling.

 

 

PolkaNorski-prosjektet
gjennomføres ved det psykologiske fakultet, Universitetet i Warszawa.

Det finansieres av Norway Grants (www.norwaygrants.org) via National Science Center, Polen (www.ncn.gov.pl) innenfor GRIEG-programmet. Prosjektets heter “Utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos én- og flerspråklige barn”
(UMO-2019/34 / H / HS6 / 00615; finansiering: ca. 1 500 000 EUR)