Forskningsteamet vårt (MultiLADA) består av ansatte og doktorgradsstudenter ved Institutt for kognitiv psykologi og nevrokognitiv vitenskap ved Universitetet i Warszawa.


I forskningsprosjekter som vi for tiden gjennomfører, samarbeider vi med forskere fra polske institusjoner som Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences og University of Finance and Management i Warszawa, norske institusjoner som OsloMet ⎼  storbyuniversitetet (OsloMet), Universitetet i Oslo (UiO), Høgskolen i Innlandet (HINN), samt britiske institusjoner som Lancaster University og University of Cambridge. Vi har også erfaring med samarbeid i internasjonale COST-nettverksprogrammer: A33, IS0804, IS1306, IS1406. Internasjonalt samarbeid er viktig for teamet vårt fordi studier av to- og flerspråklig språkutvikling bør omfatte begge språkene til barnet, og de to språkene bør analyseres på sammenlignbare måter. Vi har vært med, og er med, på å utvikle forskjellige verktøy for å vurdere språk hos flerspråklige barn: LITMUS-CLT, LITMUS-SRep, LITMUS-MAIN. Vi bruker disse verktøyene i våre egne studier, og låner dem ut til andre forskere som bruker dem til vitenskapelige formål.

Vi gjennomfører for tiden to forskningsprosjekter ved hjelp av ekstern finansiering: StarWords (NCN - OPUS-programmet) og PolkaNorski (NCN - GRIEG-programmet, finansiert av Norway Grants). Vi er også med på å lage Action II.3.7 "Flerspråklighet" under det strategiske programmet til Universitetet i Warszawa som heter: Excellence Initiative - Research University og vi deltar også i et annet strategisk program ved Universitetet i Warszawa: Alliance 4EU+, der vi deltar i det europeiske nettverket for psykolingvistisk forskning om flerspråklighet og flerspråklig utvikling.

The impact of a first-generation immigrant environment on the heritage language: productive vocabularies of Polish toddlers living in the UK and Ireland


View publication

How Does L1 and L2 Exposure Impact L1 Performance in Bilingual Children? Evidence from Polish-English Migrants to the United Kingdom


View publication

Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i)


View publication

Home Language Will Not Take Care of Itself: Vocabulary Knowledge in Trilingual Children in the United Kingdom


View publication

Picture-based vocabulary assessment versus parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods


View publication

Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i)


View publication