Møt teamet vårt
og våre samarbeidspartnere

MultiLADA Team

Multilingual Language Development and Assessment Lab


Ewa HamanEwa Haman er professor ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Warszawa. Før hun ledet de nåværende prosjektene, har hun allerede gjennomført prosjekter om språkutviklingen hos tospråklige barn. Hun er forfatter av metoden for design av Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT) og hun er også forfatter av standardiserte verktøy som vurderer språkutviklingen til polsktalende barn. Hun har holdt mange workshops for foreldre og lærere til polske tospråklige barn.Scholar

Orcid

Researchgate

 


Agnieszka DynakAgnieszka Dynak er universitetslektor ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Warszawa. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter, hvorav de fleste har vært relatert til språkutvikling eller utvikling av leseferdigheter. Hun deltok i et forskningsprosjekt som undersøkte det nevrale grunnlaget for utviklingsmessig dysleksi hos barn i skolealder. For tiden, i tillegg til hennes arbeid i StarWords og PolkaNorski prosjekter, leder hun et prosjekt for å beskrive de kognitive og nevrale egenskapene til barn i tidlig skolealder med sen språkutvikling, med eller uten en dysleksi-diagnose.Scholar

Orcid

Researchgate


Joanna KamykowskaJoanna Kamykowska er psykolog og pedagog av yrke. For tiden er hun Phd-student ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Warszawa. Før hun begynte på doktorgradsstudiet, arbeidet hun som diagnostiker og akademisk lærer. I doktorgradsprosjektet sitt tar hun for seg forholdet mellom utviklingsmessige språkforstyrrelser og dysleksi.Orcid

Researchgate

 


Joanna KołakJoanna Kołaker er forsker ved University of Salford i Manchester. Hun forsvarte der doktorgradsavhandlingen sin ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Warszawa. I doktorgraden hennes undersøkte hun språkmiljø og vokabularutvikling av polsk-engelske tospråklige barn i Storbritannia og Irland. Hun deler kunnskap om tospråklighet og innflytelse fra digitale medier på barns utvikling gjennom hennes Instagram-profilScholar

Researchgate

 

 


Ewa KomorowskaEwa Komorowska er utdannet polsk-lærer, men hun har også en lidenskap for portugisiske studier. Hun forsvarte der doktorgradsavhandlingen sin om å lære polsk som fremmedspråk for business-formål (ved Jagiellonian University). For tiden er hun prosjektadministrator i  PolkaNorski-prosjektet, samt multifunksjonell assistent i StarWords-prosjektet.   Orcid


Grzegorz KrajewskiGrzegorz Krajewski er førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Warszawa. I 2008 forsvarte han doktorgraden sin ved University of Manchester. I 2016 var Grzegorz koordinator for et prosjekt som populariserte kunnskap om tospråklighet blant foreldre og praktikere. Grzegorz Krajewski er medforfatter av de polske versjonene av Communicative Development Inventory (CDI). For tiden leder han utviklingen av de adaptive (elektroniske) CDIene og utviklingen av CDI III for barn i alderen 36-48 måneder.Scholar

Orcid

Researchgate


Magdalena KrysztofiakMagdalena Krysztofiak er Phd-student i PolkaNorski-prosjektet, med eksamen fra Det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Warszawa. Hun har forsket på sosial utvikling hos førskolebarn i et prosjekt om theory of mind hos barn med typisk utvikling, barn med autismespekterforstyrrelser, og døve barn som bruker cochleaimplantater. Hennes vitenskapelige interesser inkluderer i tillegg språklig og sosial utvikling hos barn.Orcid

Researchgate


Magdalena ŁuniewskaMagdalena Łuniewska er universitetslektor ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Warszawa. Hun har forsvart to doktorgrader: en i psykologi (ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Warszawa) og en i biologi (ved Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences). Hennes vitenskapelige interesser inkluderer utviklingspsykolingvistikk, spesielt tilegnelse av ordforråd, og psykometrisk måling. Currently, For tiden er Magda involvert i videreutvikling av CLTs, samt normeringsstudier av de polske og norske versjonene av CLT i PolkaNorski-prosjektet.Scholar

Orcid

Researchgate

 


Karolina MuszyńskaKarolina Muszyńska er universitetslektor ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Warszawa. Hun har vært prosjektadministrator i flere forskningsprosjekter, ikke bare de som er relatert til tospråklighet. Hun har fått finansiert og ledet sitt eget forskningsprosjekt, der hun undersøkte fortellinger fortalt av foreldre og tospråklige barn i tidlig skolealder. Karolina jobber for tiden som postdoktor i StarWords-prosjektet. På fritiden er hun også medlem av Experimental Linguistics Lab-forskerteamet ved Fakultetet for moderne språk ved Universitetet i Warszawa.Scholar

Orcid

Researchgate

SAMARBEIDSPARTNERE

Møt noen forskere som samarbeider med oss om MultiLADAs prosjekter

Andrzej TarłowskiAndrzej Tarłowski er førsteamanuensis ved Fakultetet for psykologi ved University of Finance and Management i Warszawa. Han er interessert i hvilken innflytelse tidlige erfaringer med naturen har på utviklingen av kunnskap om biologi. Han studerte kulturens og erfaringers rolle i utviklingen av biologisk kunnskap. I PolkaNorski-prosjektet, studerer Andrzej effekten flerspråklighet og kulturelle forskjeller i utdanningssystemene i Polen og Norge har på språkutvikling og kunnskap om verden.Scholar

Orcid

Researchgate

Nina Gram GarmannNina Gram Garmann er professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet –Storbyuniversitetet (OsloMet) i Norge. I mange år har hun studert norske barns første ord, og hun er også interessert i barns fonologiske og leksikalske utvikling. For tiden forsker hun i barnehager, der hun, blant annet, undersøker språkutvikling hos flerkulturelle og flerspråklige barn. Prof. Nina Gram Garmann deltar i StarWords og PolkaNorski prosjektene, og i PolkaNorski er hun hovedforsker fra norsk side.Scholar

Orcid

Researchgate

Hanne Gram SimonsenHanne Gram Simonsen er professor emeritus ved MultiLing - Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo (Norge). Hun var sentral i utviklingen av de norske versjonene av CDI foreldrerapporteringsskjema. Hun har også vært involvert i forskning på språkutvikling hos polsk-norske tospråklige barn. Prof. Hanne Gram Simonsen er involvert i StarWords, PolkaNorski og CLT-prosjektene.Scholar

Orcid

Researchgate

Pernille HansenPernille Hansen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (HINN) og har lang erfaring med å studere polsk-norske tospråklige barn i tidlig skolealder. Pernille er involvert i StarWords, PolkaNorski og CLT-prosjektene.Scholar

Orcid

Researchgate

Anna Sara Hexeberg RomørenAnna Sara er førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet–Storbyuniversitetet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om å tilegne seg intonasjon på forskjellige språk ​​(BlikSSt), utvikle CDI-III på norsk (LAT), samt å observere bruken av flere språk i barnehager (Multiple Languages). Anna Sara er involvert i StarWords og PolkaNorski -prosjektene. Orcid

Researchgate

Katie AlcockDr. Katie Alcock er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved University of Lancaster (Storbritannia). Hennes forskningsinteresser inkluderer språkutvikling og innvirkning av helse på psykologisk utvikling. Hun er førsteforfatteren til den britiske versjonen av foreldrerapporteringsskjemaet CDI Words and Gestures. Dr. Katie Alcock samarbeider med oss på StarWords-prosjektet og CDIScholar

Orcid

Napoleon KatsosDr. Napoleon Katsos er førsteamanuensis ved Cambridge Language Sciences Interdisciplinary Research Centre, University of Cambridge (Storbritannia). I mange år har han studert utviklingen til tospråklige barn, inkludert polsk-engelske tospråklige, ved hjelp av CDI foreldrerapporteringsskjema. Han spesialiserer seg i tverrspråklig forskning på språkutvikling. Dr. Napoleon Katsos er involvert i StarWords-prosjektet and CDI.Scholar

Orcid

Researchgate

Przemysław TomalskiPrzemysław Tomalski er grunnlegger av og leder for den første Baby Lab (Infant Psychology Laboratory) i Polen. Hans forskningsinteresser inkluderer forholdet mellom kognitiv utvikling og hjerneutvikling, og han studerer hvordan tidlige opplevelser og spedbarns miljø påvirker deres måte å takle utfordringer på.  Przemysław Tomalski er en del av PolkaNorski-prosjektet.Scholar

Orcid

Researchgate

Agnieszka Otwinowska-KasztelanicAgnieszka Otwinowska-Kasztelanic er førsteamanuensis ved Institute of English Studies ved Universitetet i Warszawa. Hennes forskningsinteresser inkluderer andrespråkstilegnelse, flerspråklighet, overføring og språklig bevissthet i språktilegnelse. Agnieszka er leder for Experimental Linguistics Lab-forskerteamet ved Fakultetet for moderne språk ved Universitetet i WarszawaAgnieszka er for tiden involvert i CLT-prosjektet.Scholar

Orcid

Researchgate

Natalia GagarinaNatalia Gagarina er leder for Research Area 2 'Language Development & Multilingualism' at the Leibniz-Centre General Linguistics (ZAS). Hennes forskningsinteresser fokuserer på enspråklig og tospråklig (a)typisk språkoppkjøp innen områdene leksikon og morfosyntaks. De siste årene har hun jobbet intenst med makro- og mikrostruktur av fortellinger og utvikling av språkvurderingsmetoder for flerspråklige barn. Natalia er for tiden involvert i CLT-prosjektet.Scholar

Orcid

Researchgate

Tidligere samarbeidspartnere

Møt forskere som har samarbeidet med oss på våre tidligere prosjekter

Marta Białecka-PikulScholar

Orcid

Researchgate


Małgorzata Foryś-NogalaScholar

Orcid

Zofia WodnieckaResearchgate

Orcid