MULTILADA

StarWords

 
google
apple

Mål for prosjektet

 

 

I StarWords er målet vårt å beskrive den tidlige språkutviklingen hos tospråklige barn. Derfor tester vi to grupper med polsktalende tospråklige barn, med fokus på barn som bor i Norge og i Storbritannia. Vi sammenligner disse gruppenes språkutvikling med utviklingen til jevnaldrende énspråklige polsktalende barn. I StarWords ser vi for oss at foreldre venter på barnas første ord som om de var stjerner på himmelen!

Mer presist ønsker vi å studere de tospråklige barnas tidlige språkutvikling i begge språkene, og å undersøke om og hvordan deres språkutvikling i polsk språk skiller seg fra den hos énspråklige polsktalende barn. Derfor følger vi språkutviklingen hos tospråklige barn i de to språkene deres fra det øyeblikket de produserer sine første ord, og til de blir 3⎼4 år gamle.

Selv om prosjektet vårt fokuserer på tospråklige barn som snakker polsk og norsk eller polsk og engelsk, oppfordrer vi også familier som snakker andre språk, til å laste ned StarWords-appen vår. Appen er tilpasset flere språk, og vi håper du kommer til å få stor glede av å bruke den!


Hvorfor er dette studien viktig?

Fram til nå har ingen undersøkt forløpet i den tidlige språkutviklingen hos to- og énspråklige barn fra de første ordene de sier til de har tilegnet seg det grunnleggende ordforrådet i 3⎼4-års-alderen. Prosjektet vårt vil bidra til å fastslå omtrentlig når tospråklige barn når milepæler som sitt første ord og sin første toordsytring, og vil vise hvilke kjennetegn ved språkmiljøet som påvirker barnas utvikling. Med våre resultater ønsker vi å legge grunnlaget for praktiske anbefalinger til foreldre og praktikere for hvordan man effektivt kan støtte barns språkutvikling i en tospråklig sammenheng.

Detaljert informasjon

StarWords-prosjektet koordineres av professor Ewa Haman (Universitetet i Warszawa)

OsloMet ⎼ storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Lancaster University, University of Cambridge.
31.10.2019-30.10.2023. StarWords-appen vil bli støttet etter at prosjektet avsluttes, minst til mars 2024.
prof. Ewa Haman
dr. Karolina Muszyńska
dr. Grzegorz Krajewski
dr. Magdalena Łuniewska-Etenkowska
dr. Agnieszka Dynak
mgr Magdalena Krysztofiak
prof. Nina Gram Garmann (OsloMet)
prof. Hanne Gram Simonsen (University of Oslo)
dr Anna Sara Hexeberg Romøren (OsloMet)
dr Pernille Bonnevie Hansen (Inland Norway University of Applied Sciences)
dr. Katie Alcock (Lancaster University)
dr. Napoleon Katsos (University of Cambridge)

Hvordan ser testingen ut?

I StarWords-prosjektet bruker vi en profesjonell smarttelefonapp, samt standardiserte verktøy på nett (foreldrerapporteringsskjemaer). Appen vi har utviklet, lar foreldre legge inn barnas nye ord, ord som barna finner opp selv (nyord), og barnas første ytringer bestående av flere ord (toordsytringer, osv.). I tillegg svarer foreldrene regelmessig på spørsmål om barnets språklige miljø og om språkene barnet hører. For å hjelpe foreldre med å holde seg oppdatert på barnets utvikling, sender appen regelmessige varsler om å logge seg på. Ved å være aktiv i appen får foreldre også tilgang til podcaster med forskere, artikler og nyheter om barns utvikling, oversikter over det som er skrevet inn i appen, og fargeleggingssider som er basert på barnets første ord.

Av og til blir foreldrene også bedt om å fylle ut et foreldrerapporteringsskjema: MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, CDI. Alt dette lar oss bestemme når tospråklige og énspråklige barn begynner å snakke og å bruke sine første ord, og å knytte dette til senere språkutvikling. Det som er viktig er at vi også vil kunne kombinere informasjon om språutviklingsforløpet med kjennetegnene ved barns språkmiljø samt andre sosiale faktorer.

Les all informasjonen om studien og samtykkeskjemaet.

Her kan du lese ofte stilte spørsmål om StarWords og appen.

Hvis du er interessert i StarWords-prosjektet eller har spørsmål, ta kontakt! projekt.starwords@psych.uw.edu.pl

google
apple
StarWords project

StarWords-prosjektet gjennomføres ved det psykologiske fakultetet, Universitetet i Warszawa, og finansieres av National Science Center (Polens forskningsråd, OPUS 16-programmet). Prosjektets heter "New perspectives on assessing early language development in mono- and bilingual context: a web-based interactive parental report in a longitudinal study" (Nye perspektiver på kartlegging av tidlig språkutvikling i én- og tospråklig sammenheng: en nettbasert, interaktiv foreldrerapportering i en longitudinell studie) (2018/31/B/HS6/03916).