MULTILADA

StarWords

 
google
apple

Cele projektu

 

W projekcie StarWords naszym celem jest szczegółowe zbadanie wczesnego rozwoju językowego dzieci jednojęzycznych i dwujęzycznych. Chcemy tego dokonać, badając polskie dzieci dwujęzyczne (skupiamy się głównie na dzieciach mieszkających w Norwegii i w Wielkiej Brytanii) oraz porównując rozwój językowy dzieci dwujęzycznych do rozwoju językowego dzieci jednojęzycznych mieszkających w Polsce. W StarWords rozumiemy, że pierwsze słowa dziecka są wyczekiwane przez rodziców jak gwiazdy na nocnym niebie!

 

Zbadamy, jak polskojęzyczne dzieci dwujęzyczne przyswajają oba swoje języki oraz w jakim stopniu i w jaki sposób proces rozwoju dwujęzycznego różni się od rozwoju jednojęzycznego dla języka polskiego. W tym celu będziemy śledzić rozwój językowy dzieci w ich obu językach (polskim oraz norweskim lub angielskim), począwszy od pierwszych wypowiadanych przez nie słów, a skończywszy na wieku trzech–czterech lat.

 

Mimo że nasz projekt jest skupiony głównie na polsko-norweskich i polsko-angielskich dzieciach dwujęzycznych, zachęcamy rodziny mówiące w innych drugich językach i rodziny wielojęzyczne do ściągnięcia naszej aplikacji. Dostosowaliśmy aplikację StarWords do wielu różnych języków i mamy nadzieję, że się Wam ona spodoba!


Dlaczego to ważne?

Do tej pory nikt nie badał trajektorii rozwoju językowego dzieci dwujęzycznych i jednojęzycznych od momentu wypowiadania pierwszych słów do ukształtowanego słownika dziecka w wieku 3–4 lat. Nasz projekt pomoże wskazać wiek pierwszych osiągnięć (wystąpienie pierwszych słów i pierwszych wypowiedzi wielowyrazowych) w mowie dzieci dwujęzycznych oraz określić czynniki związane ze środowiskiem językowym, które na te osiągnięcia wpływają. Chcemy także, żeby wyniki naszego projektu stanowiły podstawę do formułowania rekomendacji dla rodziców i profesjonalistów zajmujących się małymi dziećmi dotyczących tego, jak skutecznie wspierać rozwój językowy w sytuacji dwujęzyczności.

Szczegółowe dane

Projekt realizowany pod kierownictwem prof. Ewy Haman (Uniwersytet Warszawski) i prof. Niny Gram Garmann (OsloMet)

Oslo Metropolitan University, University of Oslo, Lancaster University, University of Cambridge.
31.10.2019–29.04.2023
prof. Ewa Haman
dr Karolina Mieszkowska
dr Grzegorz Krajewski
dr Magdalena Łuniewska-Etenkowska
dr Agnieszka Dynak
Magdalena Krysztofiak
prof. Nina Gram Garmann (OsloMet)
prof. Hanne Gram Simonsen (University of Oslo)
dr Anna Sara Hexeberg Romøren (OsloMet)
dr Katie Alcock (Lancaster University)
dr Napoleon Katsos (University of Cambridge)

Jak wygląda badanie?

W naszym badaniu używamy profesjonalnej aplikacji na smartfony oraz standaryzowanych narzędzi (tzw. raportów rodzicielskich), udostępnianych rodzicom online. Dzięki aplikacji, którą stworzyliśmy, rodzice mogą zapisywać słowa wypowiadane przez dzieci, a także te, które dzieci same wymyślają (neologizmy), oraz pierwsze wypowiedzi wielowyrazowe. Dodatkowo rodzice regularnie udzielają informacji na temat otoczenia językowego dziecka i języków, do których dziecko ma dostęp. Aby ułatwić rodzicom systematyczność, aplikacja wysyła regularne powiadomienia. Dzięki aktywności w aplikacji rodzice zdobywają dostęp do dodatkowych materiałów: podcastów z naukowcami i artykułów opisujących rozwój dzieci, raportów i kolorowanek tworzonych z pierwszych słów ich dzieci oraz voucherów do księgarni internetowej EMPIK. Kilkukrotnie rodzice są proszeni o wypełnienie standardowych kwestionariuszy rodzicielskich (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, CDI). Dzięki temu będziemy mogli ustalić dokładny wiek rozpoczęcia mówienia (wypowiadania pierwszych słów) u dzieci jedno- i dwujęzycznych oraz powiązać ten wiek z dalszym rozwojem językowym dzieci. Co istotne, będziemy mogli także powiązać informacje o ścieżce rozwoju językowego dzieci z charakterystyką ich środowiska językowego i uwzględnić różne czynniki społeczne.

Przeczytaj całą informację o badaniu, RODO i wzór zgody na badanie.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem i masz do nas jakieś pytania, napisz do nas! [email protected]

google
apple
Projekt StarWords

jest realizowany na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 16. Pełen tytuł projektu: „Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (2018/31/B/HS6/03916).