Polityka prywatności
projektu PolkaNorski

 
 

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób projekt PolkaNorski gromadzi i wykorzystuje dane osobowe. Przygotowaliśmy to oświadczenie, aby zapewnić potencjalnych uczestników, że projekt PolkaNorski przetwarza dane osobowe w sposób etyczny i zgodny z prawem.

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

W ramach projektu zbierane są dane wielojęzycznych dzieci polsko-norweskich oraz dzieci jednojęzycznych norweskich i polskich w wieku 0-5 lat (od dzieci oraz ich rodziców), a także polsko-norweskich rodziców spodziewających się dziecka w Norwegii. W niektórych przypadkach zbieramy również dane osobowe nauczycieli z przedszkola lub żłobka dziecka.

Od rodziców pozyskujemy informacje na temat dzieci i ich samych, a także na temat osób trzecich: innych opiekunów, rodzeństwa i dziadków.

Przetwarzane dane osobowe rodziców i dzieci to: imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów, wiek, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, data przeprowadzki z Polski do Norwegii (jeśli dotyczy), nagrania audio i wybrane informacje zdrowotne: problemy zdrowotne, komplikacje przy urodzeniu, historia problemów ze słuchem, alergie lub choroby, problemy z nauką lub z językiem, ograniczone zdolności poznawcze.

Przetwarzane dane osobowe personelu przedszkola lub żłobka to imiona i nazwiska oraz adresy e-mail.

W przypadku innych osób (np. dziadków czy rodzeństwa) pytamy jedynie o ewentualne problemy z językiem.

W Norwegii pozyskujemy nazwiska i adresy dzieci w odpowiednim wieku także z Krajowego Rejestru Ludności. Informacje te są przetwarzane w bezpieczny sposób zgodnie z zasadami Norweskiego Rejestru Ludności i są usuwane natychmias