MultiLADA to zespół badawczy

na Wydziale Psychologii

Uniwersytetu Warszawskiego


W projektach badawczych, które obecnie prowadzimy, współpracujemy z badaczami z wielu instytucji polskich, norweskich i brytyjskich: Instytutu Psychologii PAN, Oslo Metropolitan University, Universitetet i Oslo, Inland Norway University of Applied Sciences, Lancaster University, University College London oraz University of Cambridge. Mamy też doświadczenie we współpracy w międzynarodowych programach networkingowych COST: A33, IS0804, IS1306, IS1406. Współpraca międzynarodowa jest ważna dla naszego zespołu, ponieważ badanie dwu- i wielojęzycznego rozwoju językowego powinno obejmować oba języki dziecka i oba te języki powinny być analizowane w porównywalny sposób. Współtworzyliśmy i współtworzymy różnorodne narzędzia do oceny języka dzieci wielojęzycznych: LITMUS-CLT, LITMUS-SRep, LITMUS-MAIN. Stosujemy te narzędzia we własnych badaniach i użyczamy ich innym badaczom do celów naukowych. Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze z finansowaniem zewnętrznym: StarWords (program NCN OPUS) i PolkaNorski (program NCN GRIEG, finansowany z Funduszy Norweskich). Współtworzymy także Działanie II.3.7 „Wielojęzyczność” w ramach programu strategicznego UW: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz bierzemy udział w innym programie strategicznym UW: Sojuszu 4EU+, w ramach którego uczestniczymy w European Network for Psycholinguistic Research on Multilingualism and Multilingual Development.

E-book dr Joanny Kołak "Rozwój w dwóch językach: 50 pytań i odpowiedzi"


Zobacz publikację

Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i)


Zobacz publikacje

How Does L1 and L2 Exposure Impact L1 Performance in Bilingual Children? Evidence from Polish-English Migrants to the United Kingdom


Zobacz publikacje

Home Language Will Not Take Care of Itself: Vocabulary Knowledge in Trilingual Children in the United Kingdom


Zobacz publikacje

The impact of a first-generation immigrant environment on the heritage language: productive vocabularies of Polish toddlers living in the UK and Ireland


Zobacz publikacje

E-book dr Joanny Kołak "Rozwój w dwóch językach: 50 pytań i odpowiedzi"


Zobacz publikację

Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i)


Zobacz publikacje

Picture-based vocabulary assessment versus parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods


Zobacz publikacje